Die nuwe bestuur, met Kevin Gous aan die stuur, het 2016 met groot entoesiasme en ’n groot liefde vir hul moedertaal aangepak. Ons hooffokus van die jaar was “Erfenis” en die ander fokusareas was op die gemeenskap, kunste en onderwys gerig.

Die eerste projek van die Sandtrappers was hul deelname met hul stalletjie aan die jaarlikse Entrepreneursdag. Met die spookhuis het ons lede gewys dat Afrikaans wel vreesaanjaend kan wees. Met Valentynsdag het ons outydse soetkoekies in hartjievorms met jou spesiale Valentyn se voorletters op verkoop. Elke Sannie het die geleentheid gehad om ’n anonieme briefie aan iemand spesiaal te gee.

Daar is in die eerste en derde kwartaal ’n Afrikaanse fliekaand gehou waar “Vir Altyd” en “Strikdas” vertoon is. Toegangsgelde was blikkieskos en hierdie nie-bederfbare voedsel word gebêre en aan behoeftige gesinne van die Sanniesfamilie uitgedeel.

Ons Sandtrappers ruk en rol nog steeds in Afrikaans en daarom vra ons een en almal se hulp om Afrikaans vir ons nageslag lewendig te hou!