Die Voortrekkers het in 2016 ’n wonderlike jaar beleef. Nuwe hoogtepunte is bereik en nuwe vaardighede is ontdek. Ons kommando-aktiwiteite het sommer vroeg begin met die fondsinsameling by die skool se entrepreneursdag. Die verkenners het hulle eie stalletjie beman en ’n groot sukses daarvan gemaak.

In die Aprilvakansie het die verkenners die jaarlikse gebiedskamp op Doornkloof bygewoon. Die graad 8’s het hulleself gaan ontdek en geleer om katvoet in die lewe te loop. Die graad 9’s het ’n veldkombuis gebou en ’n bietjie kos gemaak. Die graad 11’s het geleer om beter natuurbewaarders te wees met min en koue slaap. Die matrieks het die klowe gegroet as verkenners.

Daarna het die kommando heelwat aktiwiteite gehad – van pannekoek bak tot ons eie “paintbaal” en vasvra. Die verkenners woon ook Brandkop se kentekennaweek by waar hulle die vaardighede van touwerk, selfverdediging, spysenering en wynkennis bemeester. Ons is regtig baie positief oor die kommando vir volgende jaar. Die verkenners het ook aan Voorslag Kommando se dappermars deelgeneem. Hulle het ’n roete van 21 km te voet agelê en as wenners uit die stryd getreë.

’n Groot hoogtepunt vir die skool en kommando was dat ons weer ’n President-verkennertoekenning na vore gebring het. JP Nel het ons trots gemaak nadat hy die strawwe proses met ’n glimlag aangepak het.

Hierdie jaar was ook die Voortrekkers se 85ste feesviering en ons kommando het o.l.v mnr. Ackerman by die Vrouemonument se funksie deelgeneem. Die tema was “Trap nuwe spore” en die skool het die geleentheid gehad om hulle spore op ’n bannier te los. Die Christiaan de Wetverkenners het ’n besige jaar gehad, een wat ons nie gou sal vergeet nie. Dankie aan elke offisier wat harde werk insit om ook van die Voortrekkers ’n sukses te maak.

Hou Koers!