Dit is met trots dat ons op 4 Maart 2016 die 15de Entrepreneursdag met die tema: Gaan vir Goud! aangebied het.

Die sukses van hierdie projek die afgelope jaar kan direk toegeskryf word aan die aandeel van Twizza wat as ons hoofborg opgetree het.

Hierdie projek is vanjaar reeds 15 jaar oud en het oor die jare tot ’n vlagskip van die Hoërskool Sand du Plessis gegroei. Leerders van oor die Vrystaat heen het hierdie jaar weer die beoordelaars se stoutste verwagtinge oortref met hul fenominale kreatiwiteit en entrepreneursvaardighede.

Die Entrepreneursdag het ten doel om ons leerders oor ’n wye spektrum te ontwikkel in basiese besigheidsbeginsels. Gesien in die lig van Suid-Afrika se werkloosheid is dit van groot belang dat ons leerders hul eie werk kan skep. Dit het verder ten doel om multi-kulturele verhoudings te bevorder.

3 Maart 2017 is reeds as ’n rooiletterdag op Sannies se kalender aangebring. Moenie ons 16de Entrepreneursdag misloop nie!