Die VCSV het hierdie jaar verskeie hoogtepunte beleef. Elke tweede Dinsdagoggend het ons ’n saalgeleentheid gehou waar leerders die geleentheid gehad het om bedien te word uit die Woord en om die Here te loof deur liedjies tot Sy eer te sing. By hierdie geleenthede was daar verskeie geleentheidsprekers. Dit was natuurlik ook baie opwindend dat die skool se eie “band” by een van hierdie geleenthede opgetree het.

In die tweede kwartaal het ons die “EK GLO”-week gehad, waarvan die tema “Ek glo dit, ek leef dit” was. Gedurende hierdie week het ’n span van “Timothy Ministry Training”, ook bekend as TMT, die skool besoek. Hulle het in hierdie tyd die VCSV saalgeleentheid behartig en gedurende LO-periodes met leerders getuienisse gedeel en hul uit die Woord onderrig. Die Vrydagaand van daardie week het ons by die skool ’n “Praise and Worship”-geleentheid aangebied, waar ’n musiekgroep van “Creare” opgetree het en die span van TMT gepreek en ’n drama opgevoer het. Daar was bykans 80 leerders wat die geleentheid bygewoon het.

Die VCSV het onlangs begin met ’n gereelde gebedsbyeenkoms wat elke Maandag gedurende pouse plaasvind. Daar was ook ’n fliekaand waar die film “War Room” vertoon is, omdat dit die inspirasie vir die gebedsbyeenkoms was. Ons is baie opgewonde oor hierdie byeenkoms, aangesien dit vir ons die geleentheid gee om die skool, die leerders en personeel aan die Here in gebed op te dra. Ons leuse is immers “Ek glo” en by die VCSV wil ons graag daarna streef om daardie leuse uit te leef!

Die personeel wat hierdie jaar by die VCSV betrokke was, is mnre. Steyn, Flynn, juff. Hanekom, Van der Walt en De Klerk. Die VCSV-bestuur het bestaan uit agt leerders, naamlik Kevin Gouws (voorsitter), JP Nel (ondervoorsitter), Leandrè Havenga (sekretaresse), JG Oberholzer (tesourier), Courtney Wilbraham, Kristen Koekemoer, Cornè de Koker en Michelle Goosen (addisionele lede).

Daar was ook, behalwe vir die bestuur, 34 leerders wat as kringleiers gedien het.