Personeel

HOOF
Du Buisson
Mnr W du Buisson
WAARNEMENDE ADJUNKHOOF
Groenewald
Mnr R. Groenewald
DEPARTEMENTSHOOFDE
Maritz Kotzé Etsebeth Goosen  
Mev. S Maritz Mnr. R Kotzé Mev. M Etsebeth Mnr. L Goosen
Afrikaans
Verbruikers
Kuns en Kultuur
Engels Lewensoriëntering Toerisme
Sosiale WetenskapFisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe Natuurwetenskappe Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

IGO
Siviele Tegnologie
Tegniese Tegnologie Tegniese Wetenskappe
Tegnologie


Groenewald      
Mnr Groenewald      
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe
     
PERSONEEL
Arista Steyn Hanekom Van der Walt De Beer
Me Arista Steyn Mev. B Hanekom  Mev. R v.d Walt Mev. J de Beer
Rekenaartoepassings-tegnologie
Verbruikerstudies
Lewensoriëntering
Kuns en Kultuur
Skeppende Kuns
Engels

Wiskunde
Wiskundige Geletterheid

Wiskunde


       
De Klerk Stoltz Hoffman Sune van Aswegen
Mej. K de Klerk Mnr. J Stoltz Mev. E Hoffman Me. S
van Aswegen
Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid


Rekenaarstoepassings-tegnologie
Tegnologie Tik
Lewensoriëntering

Fisiese Wetenskap
Tegniese Wetenskap
Natuurwetenskap


MSW
Tegnologie
Ingeneursgrafika


       
Lombard Bakema Flynn Holtzhausen
Mev. L Lombard Mnr. H Bakema Mnr. C Flynn Mev. A Holtzhausen
Toerisme
MSW Lewensoriëntering
Skeppende Kuns

EngelsNatuurwetenskap
Lewensoriëntering
Prakties
MSW
Afrikaans Huistaal
MSW


       
Kyriakou Pelser Pottas Rautenbach
Mev. J Kyriakou Mev. L Pelser Mev. E Pottas Mej. I Rautenbach
Engels
Verbruikerstudies

Engels
Besigheidstudies


Afrikaans Huistaal


Afrikaans Huistaal Lewensoriëntering Skeppende Kuns
       
Vermeulen Steyn Christell de Wet J Cordier
Mev. T
Vermeulen
Mnr. J Steyn

Me Christell
de Wet
Mnr J Cordier

Afrikaans
Huistaal
Lewensoriëntering


Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

Tegniese Wiskunde

Verbruikerstudies
Lewensoriëntering
Wiskundige geletterdheid

Ingeneursgrafika
Elektries
Wiskundige-geletterdheid
Lewensoriëntering
  Van Aswegen BothaE  
  Mev. K
van Aswegen
Mev. E Botha    Hoof sekretaresse
Inskrywings van Leerders
Algemeene navrae
Afsprake hoof
Finansies