Personeel

HOOF
Du Buisson
Mnr W du Buisson
WAARNEMENDE ADJUNKHOOF
Groenewald
Mnr R. Groenewald
DEPARTEMENTSHOOFDE
Maritz E hoffman Goosen Groenewald  
Mev. S Maritz Mev. E Hoffman Mnr. L Goosen Mnr Groenewald
AfrikaansFisiese Wetenskappe
Tegniese Wetenskappe


Boukunde
Tegnologie
 

Rekeningkunde
Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe


PERSONEEL
Arista Steyn Hanekom Van der Walt C de Wet
Me A Steyn Mev. B Hanekom  Mev. R v.d Walt  Me. C de Wet
Rekenaartoepassings-tegnologie
Verbruikerstudies
Skeppende Kuns
EngelsWiskunde
Wiskundige Geletterheid

Lewensoriëntering
MSW
Verbruikerstudies

       
Vermeulen Pelser Sune van Aswegen
Me. M Ratcliff Mev. T Vermeulen Mev. L Pelser
Me. S
van Aswegen
Rekeningkunde
Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe
Besigheidstudies


Afrikaans Huistaal
Lewensoriëntering
Toerisme
MSW
Tegnologie
Ingeneursgrafika
       
Lombard C Olen Flynn Holtzhausen
Mev. L Lombard  Mnr. C Olen Mnr. C Flynn Mev. A Holtzhausen
Toerisme
Ekonomiese Bestuurs Wetenskap


Tegniese Wetenskappe
Lewenswetenskap
Natuurwetenskap


Natuurwetenskap
Ekonomiese Bestuurs Wetenskap


Afrikaans Huistaal       
Kyriakou Stoltz Pottas Rautenbach
Mev. J Kyriakou Mnr. J Stoltz Mev. E Pottas Mev. I Goosen
Engels
Verbruikerstudies


Rekenaarstoepassings tegnologie

Tegnologie Tik

Afrikaans Huistaal


Afrikaans Huistaal Lewensoriëntering

       
Le Grange Steyn Y Vlotman J Cordier
Mnr. C le Grange Mnr. J Steyn
Me Y Vlotman Mnr J Cordier
Wiskunde
Wiskundige Geletterheid
Natuurwetenskap
Wiskunde
Tegniese Wiskunde
Lewenswetenskap
Natuurwetenskap
Ingeneursgrafika
Elektries
TegnologieJ van Eyssen M Luckhoff    
Mnr. J van Eyssen Me. M Luckhoff    
Lewensoriëntering
Engels
Skeppende Kuns
MSW

Wiskunde

 
       
  Van Aswegen BothaE  
  Mev. K
van Aswegen
Mev. E Botha    Hoof sekretaresse
Inskrywings van Leerders
Algemeene navrae
Afsprake hoof
Finansies