Bestuurslede

SANDOK BESTUURSLEDE 2017:  

 
Voorsitter:        Kobus Nel         Bestuurslede:       Jan Basson
Ondervoorsitter:        Jan Basson                 Nicolene van der Merwe
Tesourier:       Suzette Basson                 Kobus Nel
Sekretaresse:       Suezette Basson                 Rina van der Hoven
                           

Hoërskool Sand du Plessis se ondersteunersklub is as ʼn klub vir die skool se ouers begin. Die klub het elke jaar net van krag tot krag gegaan. Vandag bestaan die klub uit oudskoliere, oudonderwysers en belangstellendes wat ʼn waardevolle en positiewe bydrae lewer tot die skool se rol in die gemeenskap.

Fondse word verkry deur ʼn maandelikse bydrae van ons lede sowel as deur die verhuring van die lapa. Hierdie geld word aangewend om die leerders van Sannies wat op hoë vlak presteer te borg. Die instandhouding van die skool word ook ondersteun.

Die hoogtepunt op SANDOK se kalender is die alombekende “Prestige Sportaand”. Verlede jaar was opgedra aan mnr. Roy Doubell.

SANDOK is die gasheer met interskole en voorsien gratis koffie en toebroodjies aan die ouers op die koue wintersoggende.

Geen moderne skool vandag kan sonder strukture soos SANDOK funksioneer nie.

Skakel Suezette Bason by 0827270063 vir meer inligting omtrent SANDOK en hoe om by ons aan te sluit. Sy is elke middag vanaf 12:00 tot 15:00 by die skool beskikbaar vir enige navrae.