agtergrond

Agtergrond

sannies-logoNAAM VAN DIE SKOOL

Die skool is vernoem na ‘n voormalige Administrateur van die Oranje Vrystaat, mnr. J.W.J.C (Sand) du Plessis.

SIMBOLIEK VAN ONS SKOOLWAPEN

Die geopende boek simboliseer die geloof van die Afrikanerseun en -dogter. Hierdie simbool neem ‘n oorheersende posisie op die wapen in. Die bekende kruithoring stel ‘n Afrikaner-identiteit voor met ‘n boodskap van "wees slaggereed". Die aambeeld beeld die vormende krag van arbeid uit. Die leuse EK GLO bevestig die ideale wat vir hierdie skool gekoester word.