beginjare

Beginjare en daarna

25 Januarie 1966
 
 Die sekondêre afdeling van die tot nou gekombineerde Hoër- en Laerskool Sand du Plessis open met 60 leerders.
  19 Januarie 1967
 
Mnr A Reyneke voormalige oud-Adjunkdirekteur van Onderwys, aanvaar diens as hoof van die gekombineerde skool.
20 Januarie 1970
 
Die amptelike verdeling van die Hoër- en Laerskool tree inwerking met Mnr A Reyneke as hoof van die Hoërskool.
November 1970
 
28 Leerders lê die eerste matriekeksamen af.
24 Julie 1973
 
Die skoolgebou word betrek en ‘n nuwe era tree in werking.
Januarie 1975
 
Mnr J F Stemmet, adjunkhoof, neem die leisels oor as skoolhoof en dien die skool tot Desember 1985.
1986
 
Mnr G J U Naude, adjunkhoof, neem vir die hele jaar waar as skoolhoof.
Januarie 1987
 
Mnr G van N de Villiers aanvaar diens as skoolhoof.  Hy verlaat die skool aan die einde van 1991.
Oktober 1991
 
‘n Hoogs geslaagde mondigwordingsreünie word by die skool aangebied.
1992
 
Mnr A K Smith, adjunkhoof, neem vir die hele jaar waar as skoolhoof.
Januarie 1993
 
Mnr J C Lamprecht aanvaar diens as skoolhoof. Gedurende hierdie jaar word die OVS Direkteurstrofeë vir rugby, koorsang en skyfskiet verower. Hy beeindig sy dienste op 31 Desember 2007
Januarie 2008
 
Mnr R J Doubell begin as skoofhoof.
Junie 2014
  Mnr F.G. Fouché word aangestel as waarnemende skoolhoof.
Februarie 2015
 
Mnr. W du Buisson aanvaar diens as skoolhoof.