Finansies

Die maandelikse bedrag betaalbaar vir die skoolfonds beloop tans R 980 per paaiement oor 11 maande.

Indien u nodig het om enige inbetaling te maak kan u die volgende bankbesonderhede gebruik:

Standard Bank
Tjek rekening
Rekeningnommer : 041911741
Takkode : 055534
 

download 0

Kontakinligting

Straatadres

Pasteurrylaan
Hospitaalpark
Bloemfontein
9301

Posadres

Posbus32015
Fichardtpark
9317

Telefoon nommers

Kantoor (051) 522 4071 
Faks (051) 522 6993